Στα ίχνη της Α’ Αποστολικής Εκκλησίας – Πότε μας γνωρίζει ο Κύριος (1) – Μάθημα 16ο