Στα ίχνη της Α΄ Αποστολικής Εκκλησίας – Τα χαρακτηριστικά των φρονίμων – Μάθημα 19ο