Προϋποθέσεις ώστε ο Θεός να μας θεωρεί γνήσια παιδιά του