Εκτέλεσε ακριβώς την οδηγία του Κυρίου και θα έλθει η ανταμοιβή