Στα ίχνη της Α’ Αποστολικής Εκκλησίας Περί Πρεσβυτέρων3 Μάθημα 12ο