Στα ίχνη της Α΄ Αποστολικής Εκκλησίας – Περί ιεροσύνης – Μάθημα 9ο