Στα ίχνη της Α’ Αποστολικής Εκκλησίας – Περί Διακόνων – Μάθημα 13ο