Στα ίχνη της Α’ Αποστολικής Εκκλησίας – Περί Διακόνων(2)- -Μάθημα 14ο