Στα ίχνη της Α’ Αποστολικής Εκκλησίας – Χάρις Θεού και έργα – Μάθημα 15ο