Πού εστιάζουν στις προσευχές τους ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός και ο Απόστολος Παύλος;