Κατά Ματθαίον Κεφ.ιθ’ Εδ.16-30 & Προς Τίτον Κεφ.β’ Εδ.11-15